Препоръки за безопасност на ралито

Препоръки за безопасност на ралито

По-долу са изброени всяка от основните препоръки. За подробно разглеждане на конкретни въпроси, уебсайтът изброява различни документи, разгледани и обсъдени от Групата. Приложение Г посочва редица ресурси, на които е посочена групата. За да помогнете на организаторите да планират, управляват и наблюдават безопасността на митингите, е важно да имате силно управление и договорености за управление. […]